TOYS & GAMES SHOPS

Company.............................. PoBox Tel..... Fax..... Area

BE-BE................................ ----- 22444773 -------- NICOSIA
CIEL ET ROSE......................... ----- 22374995 -------- NICOSIA
EARLY LEARNING CENTRE................ ----- 22355511 -------- NICOSIA
JUMBO INVESTMENTS LTD................ ----- 22759622 -------- NICOSIA
KATSOURI EMILIA & CO................. ----- 22481396 -------- NICOSIA
MAVROS LTD........................... ----- 22680898 -------- NICOSIA
METAXAS ROGIROS...................... ----- 22923165 -------- GALATA
METAXAS TOYS CENTER.................. ----- 22923165 -------- GALATA
MITSINGAS WONDERLAND................. ----- 22493918 -------- NIC0SIA
MODELSPORT II........................ ----- 22515192 -------- NICOSIA
OLYMPIC TOY YIANNIS & ANASTASIA...... ----- 22672036 -------- NICOSIA
P.A.S TOYS LTD....................... ----- 22315833 -------- NICOSIA
PAVLIDES PHANOS I.................... ----- 22674230 -------- NICOSIA
PEDIKO POLYKATASTIMA FYLALAND LTD.... ----- 22769251 -------- NICOSIA
PISSARIDES N.S LTD........77778363... 24523 22778847 22776251 NICOSIA
SUPER ZAPPING RADIO CONTROLLED....... ----- 22676634 -------- NICOSIA
TOPOLINI LTD......................... ----- 22343280 -------- NICOSIA


MAVROS LTD........................... ----- 23822733 -------- PARALIMNI
PISSARIDES N.S LTD........77778363... ----- 23820200 -------- PARALIMNI
SIROCO TOYS CENTER................... ----- 23740030 -------- PARALIMNI


AVGOUSTI STELIOS..................... ----- 24656270 -------- LARNACA
CASA DEL BAMBINO..................... ----- 24661265 -------- LARNACA
EDUMED LTD........................... ----- 24631490 24631490 LARNACA
KALOPETRIDES SAVVAS M................ ----- 24654553 -------- LARNACA
MAVROS SHOP.......................... ----- 24657612 -------- LARNACA
PISSARIDES N.S LTD........77778363... ----- 24667088 -------- LARNACA
TIP TOP TOY SHOP..................... ----- 24663131 24663130 LARNACA


CHORAITIS D CO LTD .................. ----- 25328484 25370615 LIMASSOL
CRYSTALLIS M.G & SON LTD............. ----- 25362809 25369717 LIMASSOL
E.D EDUCATIONAL TOYS LTD............. ----- 25384440 -------- LIMASSOL
EARLY LEARNING CENTRE................ ----- 25310100 -------- LIMASSOL
EL GRECO TOYS........................ ----- 25328484 -------- LIMASSOL
LA CASA LTD.......................... ----- 25364239 -------- LIMASSOL
MAVROS SHOP.......................... ----- 25583165 -------- LIMASSOL
MITSINKAS WONDERLAND................. ----- 25342111 -------- LIMASSOL
NICK'S MODEL & HOBBY CENTRE.......... ----- 25362978 -------- LIMASSOL
PAPADOURIS PAMBOS.................... ----- 25363817 -------- LIMASSOL
PEDIKO POLYKATASTIMA FYLA LAND LTD... ----- 25733881 25388779 LIMASSOL
PETRIDES MARIOS K.................... ----- 25364239 -------- LIMASSOL
PISSARIDES N.S LTD........77778363... ----- 25733633 -------- LIMASSOL
SKORDI SPYROULA...................... ----- 25375529 -------- LIMASSOL
SOLOMONIDES G.C & SON................ 56236 25362305 25366797 LIMASSOL
TIP-TOP TOY SHOP .................... ----- 25336425 25339362 LIMASSOL
TOY TOWN LTD......................... ----- 25388440 -------- LIMASSOL
WONDERLAND G.K MITSINKAS LTD......... ----- 25337766 25381471 LIMASSOL
WOODEN TOYS.......................... ----- 25375529 -------- LIMASSOL
WOD'N THINGS......................... ----- 25313318 -------- LIMASSOL


ESTERLITSIA FLOWER SHOP.............. ----- 26947170 -------- PAPHOS
GIALOUSIANA.......................... ----- 26935458 -------- PAPHOS
MAVROS LTD........................... ----- 26936477 -------- PAPHOS
MIKYS................................ ----- 26947372 -------- PAPHOS
MOSKOVOS GEORGIOS A.................. ----- 26935458 -------- PAPHOS
PISSARIDES N.S LTD........77778363... ----- 26220655 -------- PAPHOS
YIALOUSIANNA LTD..................... ----- 26935458 -------- PAPHOSCopyright Gmbds Ltd   - All Rights Reserved